Realizace

Zajišťuje dodávku zahradních a krajinářských úprav a díky specializovaným pracovním skupinám zvládneme zajištění rozsáhlých objektů jako jsou městské parky, historické zahrady, územní systémy ekologické stability. Předmětem dodávky jsou i menší akce jako rodinné zahrady, drobná veřejná zeleň, ošetření stromů a další práce. Mezi vyhledávané specializace patří koupací biotopy a střešní zahrady nebo také vertikální stěny.

  • Zahrady
  • Parky a veřejné plochy
  • Krajinné prvky
  • Koupací biotopy
  • Střešní zahrady
  • Vertikální stěny
  • Interiér