Projekce

Standardem je vypracování projektových dokumentací ve všech fázích od průzkumů přes studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí a tendrovou dokumentaci až po autorský a technický dozor stavby.